Umiejętności komunikacyjne

Umiejętność skutecznej komunikacji jest prawdopodobnie najważniejszą ze wszystkich umiejętności życiowych. To właśnie ona pozwala nam przekazywać informacje innym ludziom i rozumieć, co się do nas mówi.
Umiejętności komunikacyjne rozwijamy przez całe życie. Nigdy nie jest za późno, aby pracować nad swoimi umiejętnościami komunikacyjnymi, a robiąc to, możesz poprawić swoje relacje i jakość życia. Jest wiele rzeczy, które możesz zrobić, aby poprawić swoje umiejętności komunikacyjne.

Uczestnicy tego warsztatu zyskają lepsze zrozumienie natury komunikacji interpersonalnej. Będą bardziej świadomie kształtować swoje zachowania komunikacyjne.

2 godziny

Uczestnicy zyskają lepsze zrozumienie natury komunikacji interpersonalnej. Uczestnicy będą bardziej świadomie kształtować swoje zachowania komunikacyjne.

Informacje o komunikacji interpersonalnej w tym: mówienie, słuchanie, informacja zwrotna.

Przydatny może być długopis i notatnik.

Warsztaty mogą być prowadzone na żywo lub online.

Translate »