Δημιουργηκότητα στην καθημερινότητα και εκπαίδευση εγκεφάλου

Η δημιουργικότητα και η πνευματική εξάσκηση είναι δύο πραγματικά σημαντικές έννοιες, ειδικά για τους άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Και οι δύο μπορούν να βοηθήσουν στην βελτίωση της μνήμης και των γλωσσικών τους δεξιοτήτων, στην κοινωνικοποίηση και στην καταπολέμηση του άγχους. Σε αυτό το εργαστήριο θα εξηγήσουμε και θα αναδείξουμε και τις δύο έννοιες. Επιπλέον, θα δώσουμε κάποιες συμβουλές και θα προτείνουμε διαδραστικές ασκήσεις που οι συμμετέχοντες μπορούν να συμπεριλάβουν στην καθημερινή τους ζωή.

2 ώρες

-Κατανοήστε την έννοια της δημιουργικότητας
-Ακολουθήστε συμβουλές για να γίνετε δημιουργικοί
-Κατανοήστε την έννοια της εκπαίδευσης του εγκεφάλου
-Ενσωματώστε τις δραστηριότητες εκπαίδευσης του εγκεφάλου στην καθημερινή ζωή

- Παρουσίαση
- Διαδικτυακά εργαλεία και εφαρμογές για κινητά
- Δραστηριότητες

- Γραφική ύλη
- Φορητοί υπολογιστές
- Projector

Θεωρία με διαδραστικές δραστηριότητες

Επιπλέον δραστηριότητες και διαδικτυακά εργαλεία:

Translate »