Kyperské tradice – Březnový náramek

Kypřané jsou velmi hrdí na své kulturní dědictví, které trvá více než 9000 let. Jejich tradice se odrážejí v mnoha příležitostech a událostech, které ukazují, jak je obyvatelstvo ostrova, zejména senioři, stále spojeno s jejich historií a dědictvím. V tomto workshopu bude vysvětlena tradice březnového náramku a také to, jak se vyrábí.

2 hodiny

-Pochopte koncept tradice na Kypru
-Zjistěte , co je březnový náramek
-Naučte se, jak si ho vyrobit

- Prezentace
- Činnosti

- Nitě
- Notebooky
- Projektor

Teorie s interaktivními aktivitami

Translate »