Επεξεργασία και δημοσίευση βίντεο

Ένα βίντεο σχεδόν πάντα απαιτεί προετοιμασία πριν από τη δημοσίευσή του. Σε αυτό το εργαστήριο, θα αναφερθούμε σε εργαλεία και τρόπους επεξεργασίας βίντεο και θα δούμε πώς μπορείτε να ανεβάσετε τα έτοιμα βίντεο στο διαδίκτυο. Συγκρίνουμε προγράμματα επιμέλειας και μοντάζ βίντεο, εστιάζοντας σε αυτά που είναι διαθέσιμα δωρεάν και έχουν απλή λειτουργική επιφάνεια. Δείχνουμε επίσης πώς να δημοσιεύσετε ένα βίντεο χρησιμοποιώντας τον πιο δημοφιλή ιστότοπο ανταλλαγής βίντεο, το YouTube.

2 ώρες

Μεταδίδοντας δεξιότητες επεξεργασίας και δημοσίευσης βίντεο

Υπολογιστής (κατά προτίμηση όχι μεγαλύτερος των 5 ετών)

Υπολογιστής

Διαδικτυακά

Επιπλέον δραστηριότητες και διαδικτυακά εργαλεία:

Επεξεργασία και δημοσίευση βίντεο

File size: 2 mB
Translate »