Γκαλερί φωτογραφιών

Το εργαστήριο έχει ως στόχο να εισαγάγει τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας στην αναζήτηση πληροφοριών στο Διαδίκτυο και μέσω φωτογραφιών και εικόνων, να τους διδάξει πώς να προσανατολίζονται σε φωτογραφικές γκαλερί/συλλογές που είναι διαθέσιμες σε διάφορες ιστοσελίδες.
Ταυτόχρονα, οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς είναι δυνατό να δημιουργήσουν τέτοιες φωτογραφικές γκαλερί με δικές τους φωτογραφίες.
Και οι δύο δραστηριότητες θα δοκιμαστούν στην πράξη και μέσω εργασιών θα διαπιστώσουν κατά πόσο κατέχουν και κατανοούν τα σχετικά θέματα.

2 ώρες

Σκοπός του εργαστηρίου: είναι να εξοικειωθείτε με τις πιθανές πηγές αναζήτησης φωτογραφιών για περαιτέρω δημιουργική χρήση ή να λάβετε πληροφορίες και να εξοικειωθείτε με τις δυνατότητες δημιουργίας των δικών σας περιεκτικών αρχείων, τοποθέτησης και κοινής χρήσης τους στο Διαδίκτυο

Σύνδεσμοι με πόρους, παραδείγματα, εργασίες και πρακτικές ασκήσεις

Αίθουσα υπολογιστών με πρόσβαση στο Διαδίκτυο ή σχετική

Εργαστήριο για ηλικιωμένους υπό την καθοδήγηση εισηγητή, προτίμηση για ζωντανή διδασκαλία

Επιπλέον δραστηριότητες και διαδικτυακά εργαλεία:

Translate »