Διαδικτυακή μουσική & εφαρμογές μουσικής

Η μουσική που διατίθεται στο Διαδίκτυο αντικαθιστά όλο και περισσότερο τις παραδοσιακές μορφές – δίσκους ή ραδιόφωνο. Το εργαστήριο δείχνει πώς μπορείτε εύκολα να αρχίσετε να ακούτε μουσική διαθέσιμη online. Συζητάμε για το διαδικτυακό ραδιόφωνο καθώς και για την ακρόαση μουσικής από υπηρεσίες streaming. Μπορείτε να βρείτε συνδρομητικές και δωρεάν υπηρεσίες εδώ. Δεν απαιτούν τη χρήση συσκευών διαφορετικών από αυτές που χρησιμοποιούμε καθημερινά.

2 ώρες 

Ενδυνάμωση του κοινού να βρει, να επιλέξει και να ακούσει μουσική στο διαδίκτυο

Κοινός ηλεκτρονικός εξοπλισμός

Υπολογιστής και κινητό

Διαδικτυακά

Επιπλέον δραστηριότητες και διαδικτυακά εργαλεία:

Διαδικτυακή μουσική & εφαρμογές μουσικής

File size: 2 mB
Translate »