Δημιουργία βίντεο

Η δημιουργία του δικού σας βίντεο είναι ένας καλός τρόπος να μοιραστείτε το χόμπι σας. Μπορεί επίσης να χρησιμεύσει για να διατηρείτε επαφή με τους αγαπημένους σας που ζουν μακριά. Το βίντεο είναι ένα αρκετά απαιτητικό μέσο, γι’ αυτό παρουσιάζουμε τόσο τον εξοπλισμό που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την βιντεοσκόπηση και δίνουμε κάποιες συμβουλές για να έχετε καλό φωτισμό και ήχο στην καταγραφή σας. Επικεντρωνόμαστε σε λύσεις μικρού κόστους εύκολα προσιτές.

2 ώρες

Να παρέχει στο κοινό (άτομα τρίτης ηλικίας) τα βασικά της εγγραφής βίντεο, λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές και οικονομικές δυνατότητες

Κοινός ηλεκτρονικός εξοπλισμός

Υπολογιστής με κάμερα και μικρόφωνο, smartphone με κάμερα

Διαδικτυακά

Επιπλέον δραστηριότητες και διαδικτυακά εργαλεία:

Δημιουργία βίντεο

File size: 1 mB
Translate »