On-line komunikace & e-maily

V dnešní době je jedním z nejefektivnějších způsobů komunikace online komunikace. Mnoho lidí se začalo připojovat online a nedávné vypuknutí COVID-19 nesmírně zvýšilo používání online komunikačních nástrojů po celém světě. Komunita seniorů není výjimkou! Dnes se trochu ponoříme do konkrétní formy komunikace: E-MAIL

2 hodiny

CÍL: Navrhování e-mailů se správnou strukturou a etiketou

Aktivita/kvíz související s tématy probíranými během workshopu.

Počítač nebo notebook nebo chytré telefony účastníků s přístupem na internet.

Aktivitu bude zajišťovat facilitátor, který pomůže seniorům přihlásit se na e-mail.

Tuto aktivitu lze vyvíjet online nebo osobně

Nástroje a další aktivity:

  • BigBlueButton
    BigBlueButton is a web conferencing system designed for online learning. It enables you to share your audio, slides, chat, video, and desktop with students. Built-in polling makes it easy to engage students and recording your lectures means that you can make them available for later review
    https://bigbluebutton.org/
  • Zoom
    Zoom is a well-known teleconferencing tool. The free plan allows up to 100 concurrent participants, with a 40-minute time restriction
    https://zoom.us/
Translate »