Komunikacja online & e-maile

W dzisiejszych czasach jednym z najskuteczniejszych sposobów komunikacji jest komunikacja online.
Wiele osób zaczęło łączyć się online, a ostatnia epidemia COVID-19, zwiększyła ogromnie wykorzystanie narzędzi komunikacji online na całym świecie. Społeczność seniorów nie jest wyjątkiem!
Dziś zanurzymy się nieco w specyficznej formie komunikacji:

2 godziny

CEL: Sporządzanie e-maili z zachowaniem odpowiedniej struktury i etykiety

Ćwiczenie/quiz związany z tematami omawianymi podczas warsztatów

Komputer lub laptop lub smartfony uczestników z dostępem do internetu i łączem internetowym

Na zajęciach będzie obecny moderator, który pomoże seniorom zalogować się do gry

Ta aktywność może być opracowana online lub osobiście

Dodatkowe aktywności i narzędzia:

  • BigBlueButton
    BigBlueButton is a web conferencing system designed for online learning. It enables you to share your audio, slides, chat, video, and desktop with students. Built-in polling makes it easy to engage students and recording your lectures means that you can make them available for later review
    https://bigbluebutton.org/
  • Zoom
    Zoom is a well-known teleconferencing tool. The free plan allows up to 100 concurrent participants, with a 40-minute time restriction
    https://zoom.us/

Komunikacja online & e-maile

File size: 2 mB
Translate »