Cílem workshopu je seznámit seniory s možnostmi získávání informací na internetu i prostřednictvím fotografií a obrázků, naučit je, jak se orientovat ve fotogaleriích umístěných na různých webových stránkách. Zároveň se senioři dozvědí o možnosti aktivního vytváření takových fotogalerií z vlastních fotografií. Obě aktivity budou prakticky testovány a prostřednictvím úkolů si ověří své zvládnutí a porozumění dané problematice.

2 hodiny

Cíl dozvědět se o možných zdrojích pro vyhledávání fotografií nebo získávání informací a naučit se vytvářet vlastní komplexní soubory

Odkazy na zdroje, příklady, úkoly a praktická cvičení.
Počítačová učebna

Počítačová učebna s přístupem k internetu.

Workshop pro seniory pod vedením lektora, preference „živé“ výuky

Nástroje a další aktivity:

Foto galerie

File size: 1 mB
Translate »