Photo Galleries

Warsztaty mają na celu zapoznanie seniorów z możliwościami pozyskiwania informacji w Internecie również za pomocą fotografii i obrazów, nauczenie orientacji w galeriach zdjęć umieszczonych na różnych stronach internetowych.
Jednocześnie seniorzy dowiedzą się o możliwości aktywnego tworzenia takich galerii z własnych zdjęć.
Obie aktywności będą sprawdzane praktycznie, a ich opanowanie i zrozumienie zagadnień sprawdzą za pomocą zadań.

2 godziny

Cel poznanie możliwych źródeł poszukiwania zdjęć lub pozyskiwania informacji oraz nauka tworzenia własnych, złożonych plików

Linki do zasobów, przykłady, zadania i ćwiczenia praktyczne.

Sala komputerowa z dostępem do Internetu lub odpowiednia.

Warsztaty dla seniorów pod okiem wykładowcy, preferencja nauczania na żywo

Dodatkowe aktywności i narzędzia:

Translate »