Portugalska tradycja – Marchas populares

Warsztaty te mają na celu wprowadzenie lub pogłębienie wiedzy na temat Parad Ludowych [Marchas Populares ] w Portugalii.
Ważne jest, aby podtrzymywać i promować kulturę narodową, upowszechniać zwyczaje i ciekawe szczegóły dotyczące tradycji, a także, kto wie, wyzwalać chęć do eksperymentowania.

Shall we parade (taniec)?

2 godziny

CEL: Sprawdzenie wiedzy zdobytej podczas warsztatów.

Gra/quiz na temat tematów omawianych podczas warsztatów

Komputer, laptop lub smartfony uczestników z dostępem do internetu

Na zajęciach będzie obecny moderator, który pomoże seniorom zalogować się do gry.

Ta aktywność może być opracowana online lub osobiście

Dodatkowe aktywności i narzędzia:

Translate »