Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn κ.λπ.) έχουν εξελιχθεί σε κυρίαρχα δίκτυα και πηγές πληροφόρησης για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.
Πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν επίσης τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να επικοινωνούν με τις οικογένειες και τους φίλους τους. Ωστόσο, δεν γνωρίζουν όλοι τους πώς να φροντίζουν για την ασφάλεια και την προστασία της ιδιωτικής τους ζωής στα ΜΚΔ.
Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς λειτουργούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ποιοι είναι οι πιθανοί σκοποί τους και πώς να είναι ασφαλείς κατά τη χρήση τους.

2 ώρες

- Μάθετε για διαφορετικούς τύπους μέσων κοινωνικής δικτύωσης
- Ασκήστε πώς να χρησιμοποιείτε το Facebook στην πράξη
- Να μπορείς να χρησιμοποιείς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με ασφαλή τρόπο

- Παρουσίαση
- Δραστηριότητες

- Smartphone / tablet / φορητοί υπολογιστές
- Προβολέας

Διάλεξη με διαδραστικές δραστηριότητες

Translate »