Αφήγηση & blogging

Οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας είναι σαν τα βιβλία, γεμάτοι εμπειρίες και ιστορίες. Η αφήγηση μιας ιστορίας μπορεί να τους βοηθήσει με πολλούς τρόπους, μπορεί όμως να γίνει και μέσω της τεχνολογίας; Πώς; Αυτό το εργαστήριο θα εξηγήσει τι είναι η αφήγηση ιστοριών και τα οφέλη της και στη συνέχεια θα επικεντρωθεί στο blogging και πώς να δημιουργήσετε το δικό σας προσωπικό ιστολόγιο.

2 ώρες

Πες μια ιστορία

Πες μια ιστορία

Σκεφτείτε μια προσωπική εμπειρία και πείτε την όσο το δυνατόν πιο περιγραφικά

- Σκεφτείτε μια προσωπική εμπειρία
-Εμπλουτίστε την με επίθετα, συναισθήματα και προσωπικά σχόλια
- Πείτε την στην υπόλοιπη τάξη ή στον εαυτό σου
- Σκεφτείτε τα θετικά του στοιχεία ή πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί

Δια ζώσης

Επιπλέον δραστηριότητες και διαδικτυακά εργαλεία:

 • Blogger
  Create your own blog easily with this user-friendly tool. In a matter of minutes, you will be ready to share your thoughts and passions with the world.
  https://www.blogger.com/about/?bpli=1
 • Hubspot
  Tool for generating blog ideas and killer headlines! Type keywords about the topic you would like to write about and it will generate ideas for blog articles and headlines.
  https://www.hubspot.com/blog-topic-generator
 • Let’s brainstorm!
  Take a piece of paper and a pen and think about a personal experience. Take notes of how you can express it to other people and structure your thoughts.
Translate »