Surfowanie w Internecie (bezpieczeństwo)

Warsztaty obejmują wybrane zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa komputera i Internetu. Seniorzy dowiedzą się jak tworzyć silne i stosunkowo łatwe do zapamiętania hasła, dlaczego tak ważne są aktualizacje oprogramowania, jak bezpiecznie robić zakupy w sieci oraz jak korzystać z bankowości internetowej.
Zwrócimy uwagę na różne metody oszustw i phishingu. Pokażemy seniorom, jak bezpiecznie komunikować się w sieci i jak rozpoznawać podejrzane wiadomości.

2 godziny

- Podstawowe informacje o bezpieczeństwie cybernetycznym
- Instrukcje dotyczące tworzenia bezpiecznego hasła
- Przydatne informacje o tym, jak zachować bezpieczeństwo podczas zakupów online
- Jak bronić się przed oszustami

- Prezentacja
- Działalność

- Projektor
- Kartka papieru i długopis/ołówek lub dowolny edytor tekstu/program do sporządzania notatek

Wykład z zajęciami interaktywnymi

Translate »