Tvorba obrázků/fotografií

Cílem workshopu je poskytnout seniorům dovednosti a znalosti, které jim umožní efektivně fotografovat na různých zařízeních (smartphony, tablety, digitální fotoaparáty) v různých situacích. Senioři se pak naučí dovednosti přenášet své fotografie z fotoaparátu do počítače nebo notebooku nebo do cloudu. Poslední část semináře je zaměřena na základní techniky úpravy pořízených fotografií.

2 hodiny

Základní dovednosti při pořizování a úpravách fotografií.

Fotografování, úpravy fotografií.

Fotoaparát nebo smartphone, osobní počítač.
Workshop bude

Workshop bude probíhat prezenčně.

Nástroje a další aktivity:

Translate »