Robienie zdjęć

Warsztaty mają na celu przekazanie seniorom umiejętności i wiedzy, które pozwolą im efektywnie wykonywać zdjęcia na różnych urządzeniach (smartfony, tablety, aparaty cyfrowe) w różnych sytuacjach. Następnie seniorzy zdobędą umiejętności przenoszenia zdjęć z aparatu na komputer lub laptopa, albo do chmury. Ostatnia część seminarium skupia się na podstawowych technikach edycji wykonanych zdjęć.

2 godziny

Podstawowe umiejętności w zakresie wykonywania i edycji zdjęć.

Robienie zdjęć, edycja zdjęć

Aparat fotograficzny lub smartfon, komputer osobisty.

W ramach warsztatów prowadzone będą obecne

Dodatkowe aktywności i narzędzia:

Translate »