Wirtualne doświadczenie artystyczne

Warsztaty te to okazja do poznania Muzeów i Galerii oraz wirtualnego zwiedzania wystaw z całego świata. W czasie pandemii wiele instytucji kultury udostępniło swoje wystawy online, aby publiczność miała możliwość ich odwiedzenia. Wirtualne muzea i galerie dają szansę na wzmocnienie lub rozszerzenie doświadczenia muzealnego poprzez personalizację, interaktywność i bogactwo treści.

2 godziny

- Stworzenie możliwości nauki wirtualnego zwiedzania muzeów i galerii na całym świecie
- Poszerzenie zainteresowań seniorów sztuką

Prezentacja, jak muzea i galerie mogą pomóc w aktywnym starzeniu się, wprowadzenie do wirtualnych muzeów i działań

Komputer, laptop lub smartfon, ołówki, kolory, papiery

Czytaj, słuchaj

Dodatkowe aktywności i narzędzia:

Translate »